Taxaties

Wat is taxeren?

Taxeren, schatten, waarde bepalen. Het zijn verschillende woorden, maar ze betekenen hetzelfde. Een taxatierapport is een uitgebreid verslag van een onroerend goed (bijv. appartement, eengezinswoning, winkel, kantoor, etc.), waarin de waarde wordt vastgesteld op een bepaalde datum en in de staat waarin het getaxeerde zich op dat moment in verkeert.

In de particuliere markt is tegenwoordig de marktwaarde leidend:

  1. De marktwaarde:
    Daaronder wordt verstaan: de prijs die het getaxeerde kan opbrengen, indien het object vrijwillig en onder de meest ideale omstandigheden verkocht wordt binnen een periode van maximaal 6 maanen. Kortom de marktprijs.
  2.  
  3. Het taxeren van een woning kan in verschillende situaties noodzakelijk zijn, u kunt hierbij onder andere denken aan:
  • de financiering van een nieuwe aangekocht woning;
  • het financieren van uw nieuw te bouwen woning;
  • het nemen van een aankoopbeslissing;
  • het oversluiten van uw huidige hypotheek, danwel het vestigen van een 2e hypotheek;
  • taxaties in verband met echtscheiding, successie, boedelscheiding, etc….

Tijdens een taxatie wordt zoveel mogelijk genoteerd over het afwerkingsniveau van het pand en wordt er zeer goed gelet op de aanwezigheid van bouwkundige gebreken, omdat deze de waarde van het pand direct beïnvloeden. Tevens vraagt de makelaar naar tekeningen van het pand ter berekening van de inhoud en naar het eigendomsbewijs voor de benodigde kadastrale gegevens en de vermelding van eventuele erfdienstbaarheden. Er mag echter niet alleen afgegaan worden op de gegevens in het eigendomsbewijs, maar er moet ook gerechercheerd worden bij het Kadaster voor de meest recente kadastrale aanduiding en voor eventuele kadastrale kaarten. Ook zal in sommige gevallen de betreffende gemeente geraadpleegd moeten worden over eventuele grond- en milieuzaken.

Heeft u een taxatierapport nodig? Volgens NWWI en/of NHG normen ? Neem dan contact  met ons op: telefoon: 024-3581284, info@kolmeijermakelaars.

Wij zorgen snel voor een vakkundig rapport

NB.
Bent u gewoon benieuwd wat uw woning ongeveer waard is? En heeft u deze waarde niet nodig voor de hypotheek, verzekering of belastingdienst? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende waardebepaling. Naar aanleiding van een korte inspectie van de woning en prijsontwikkeling van de buurt/markt ontvangt u een indicatie van de huidige waarde van uw woning (deze indicatie is geen taxatierapport)